El sector vitivinícola pot assumir el repte de liderar un nou model legal en matèria de vins ecològics per a protegir el medi ambient

EcoSostenibleWine 2014, que es va celebrar ahir a Vilafranca del Penedès, va deixar constància que el consumidor cada vegada es mostra més preocupat pel canvi climàtic i demanda productes que vagin més enllà de l’estricte concepte “ecològic”. Aquesta situació provoca una incipient inquietud que, a dia d’avui, no satisfà completament les actuals certificacions.

Per aquest motiu, el sector vitivinícola ha d‘aproximar-se a un nou sistema productiu basat en el coneixement i rigor tècnic i que integri tots els aspectes ambientals. Per aconseguir-ho és necessària una implicació transversal, tant de les empreses, com dels productors i les administracions.

Actualment, són moltes les bodegues que ja han invertit en energies alternatives, en millorar l’eficiència energètica o en reduir l’ús de recursos naturals. En aquest sentit, el marc legal actual haurà ser flexible per albergar totes aquestes iniciatives i orientar-se a obtenir vins cada vegada més respectuosos amb el medi ambient en el seu context més ampli.

EcoSostenibleWine va deixar constància que el sector vitivinícola ha d’assumir el repte de liderar aquest nou model legislatiu.

Experts en medi ambient i ecologia van reforçar en aquest important fòrum, una vegada més, la idea conceptual de que ecologia i protecció han de portar intrínseques aquestes noves variables per a definir un nou model productiu ambiental i socialment sostenible i integrat, on els actuals sistemes de producció ecològica es vegin enriquits i enfortits amb alguns dels aspectes que més preocupen, tant a empreses com a consumidors.

Les ponències tècniques van destacar alguns temes rellevants com la millora de la protecció fitosanitària en les vinyes. Per exemple, els tractaments amb coure, producte àmpliament aplicat en els nostres cultius durant dècades i, encara utilitzat també en vinyes ecològics no està exempt de problemàtica; o bé la recerca d'altres matèries amb menys impacte ambiental per lluitar contra altres plagues.

Es va manifestar també la importància que el nostre sistema de producció agrària s'orienti cap a l'actual entorn climàtic canviant. Així doncs, seran necessàries tant les mesures d'adaptació per mantenir el potencial productiu com les de mitigació que impliquin la reducció de la petjada de carboni. En aquest sentit, la gestió de la vinya no està exempta d'emissions de CO2 i, aspectes com els materials utilitzats en la plantació o la utilització de maquinària agrícola que funciona amb combustibles alternatius poden contribuir, entre d'altres, a reduir aquestes emissions.

EcoSostenibleWine 2014 ha estat organitzat per Vimac (Fundació Vinya, Medi Ambient i Consumidors) i les patronals, Associació Vinícola Catalana i Institut del Cava en col•laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i l'INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi).