Conclusions 2016

Un any més l’EcoSostenibleWine ha estat el fòrum on es fa ressò de temes claus per l’evolució de la viticultura considerant  el nou escenari climàtic i la conservació del medi ambient.

En aquesta edició s’ha constatat que la normativa ecològica actual necessita evolucionar paral·lelament a l’actual realitat climàtica i el sector demana més coherència en aquest sentit per tal de ser proactius en la reducció d’emissions. No es pot parlar de viticultura ecològica sense considerar l'impacte en CO2 equivalent derivat de l'aplicació de determinats fitosanitaris, ni es pot continuar utilitzant Cu sense plantejar-se alternatives menys tòxiques o reduir-ne les dosis d’aplicació.

S’ha parlat sobre agricultura convencional i ecològica, s’han comparat en termes d’emissions de CO2 i també s’han destacat quines inversions podrien fer els cellers per millorar la seva petjada de carboni.

Per altra banda, s’ha parlat sobre la problemàtica del coure a la vinya, com reduir les seves dosis i quins productes el podrien substituir.

Algunes de les conclusions han estat:

  • El coure és un metall pesant, no biodegradable, tòxic pels sistemes aquàtics i que pot ser fitotòxic.
  • La normativa europea que regula l’ús del coure expira l’any 2018 ja que considera que el coure és un producte potencialment tòxic.
  • Un dels principals reptes de la normativa de producció agrària ecològica és eliminar o reduir els usos del coure.
  • Combinant les millors pràctiques entre agricultura convencional i ecològica és com es poden obtenir els millors resultats en termes d’impacte ambiental i emissions de CO2.
  • És important buscar alternatives a l’aplicació de fitosanitaris a la vinya ecològica per reduir les emissions de CO2.
  • Per lluitar contra el canvi climàtic els cellers haurien d’aplicar estudis de cicle de vida per reduir el seu impacte.
  • Les inversions relacionades en reduir la petjada de carboni als cellers són viables econòmicament.

Arribat a aquest punt, s’ha debatut de quina manera es podria crear un nou marc legal per afegir aspectes tant importants com les emissions de CO2 i limitacions en l’ús del coure, ja que la normativa actual no els contempla, i com el sector vitivinícola ha d’assumir el repte de liderar aquests canvis.

EcoSostenibleWine 2016 ha estat organitzat per Vimac (Fundació per a la Protecció de la Vinya, Medi Ambient i Consumidors) i les patronals, Associació Vinícola Catalana i Institut del Cava en col•laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i l'INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi).