Informació general

Certificat d'assistència:  Els participants podran sol·licitar un certificat d'assistència que serà tramès posteriorment a la celebració de la conferència.

Modificacions del programa: Per raons alienes a la seva voluntat i que quedin fora del seu control, l'organització podrà alterar el programa de la conferència, sempre respectant els objectius i finalitats.

Els assistents no tindran cap dret de restitució de les despeses originades o causades per l'esmentada alteració. Així mateix l'organització no es farà càrrec de cap dany, material o immaterial, directe o indirecte sofert pels participants en el decurs de la jornada o en els trasllats per assistir-hi.

Assegurances: És del tot recomanable que tots els participants tinguin la seva pròpia política d'assegurances de salut i accidents.

Carta d'invitació: Qualsevol participant que requereixi una carta oficial d'invitació, per obtenir un visat o autorització especial d'assistència a la conferència, pot contactar amb els responsables administratius. La carta d'invitació es farà després de la recepció del full d'inscripció i del pagament corresponent.

Idiomes: Les llengües oficials de la conferència seran el català, el castellà i l'anglès.

Passaport i visat: El passaport és obligatori per a l'entrada a Espanya. Un Visat podria ser requerit per als participants de determinats països. Per obtenir els requeriments necessaris en aquests casos cal posar-se en contacte amb l'Ambaixada o Consolat més proper, dos mesos abans del viatge a Espanya.

Fumadors: Queda totalment prohibit fumar en totes les dependències on es realitzi la conferència (auditori i sales annexes).

Desitgem que tingueu una bona estada,

Comitè Organitzador EcoSostenibleWine 2019