Sistemes Actuals de Produccions certificades

Obertura de la jornada a càrrec del Sr. Jordi Bort Director General de l'INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi)

http://www.youtube.com/watch?v=zI-lGNtjBU8


Moderador: Sr. Antonio Cerrillo. Periodista especialitzat en Medi Ambient, La Vanguardia.

http://www.youtube.com/watch?v=TVjNZHrlclU

Visió des de la producció integrada
Sr. Francesc Miret. Coordinador de Producció Integrada del DAAM (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat)

http://www.youtube.com/watch?v=s85JU4nKXXM

Visió des de la producció Ecològica
Sra. Núria Vallès. CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica).

http://www.youtube.com/watch?v=LtugWZ8aJYI

Visió des de la producció Biodinàmica
Sra. Marisol Garrido. Coordinadora Certificació Demeter.

http://www.youtube.com/watch?v=-vg5_SGUDjU