Viticultura Sostenible

1. Hans Schultz
Sostenibilitat en viticultura. Reptes davant la nova realitat climàtica.
http://www.youtube.com/watch?v=g4JIOh6nvQE

2. David Smart
Reducció dels gasos amb efecte hivernacle de la vinya: avenços per unes pràctiques més sostenibles.
http://www.youtube.com/watch?v=VQBcCnSq6ZY

3. Glenn McGourty
Sistemes de producció ecològica i biodinàmica a Califòrnia.
http://www.youtube.com/watch?v=vRb59XA0ZnM

4. Hans Peter Schmidt
Segrest de Carboni i Biodiversitat a la vinya.
http://www.youtube.com/watch?v=YaFOAfHqZYM

5. Alain Carbonneau
Adaptació de la vinya en el nou context climàtic en àrees de no reg.
http://www.youtube.com/watch?v=Dq8Qb-PFxpk

6. Alfons Aranda
Impacte de la vinya orgànica en les emissions de CO2.

7. Lluis Giralt
Resultats dels projectes que estudien mètodes de control i seguiment de factors de desenvolupament vegetatiu de la vinya. (Projectes amb Solfranc i Gramona 2008 i 2009).
http://www.youtube.com/watch?v=zq5kLVAPCww

8. Emilio Gil
Mecanització sostenible.

9. Robert Savé
Influencia del canvi global sobre la fisiologia de la vinya i la quantitat del vi.